Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand

Voor en door de belangen van huurders aangesloten bij Casade

 

 




Om de 6 weken komt het bestuur samen om de actualiteiten te bespreken. Daarnaast vergadert een vaste afvaardiging van 2 personen voorgedragen uit het bestuur van De HBV. samen met de afvaardiging van andere huurdersbelangenverenigingen van Waalwijk, Sprang-Capelle, Waspik en Dongen. Dit is een overkoepelende stichting, genaamd Stichting SHC (Waalwijk, Sprang-Capelle, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Waspik en Dongen). 


De huurdersbelangenvereniging Loon op Zand is volledig onafhankelijk van welke instelling of organisatie dan ook. Huurders, medehuurders en bewoners van Casade zijn automatisch gratis lid. De HBV bestaat uit de volgende personen: Ank van Bavel Vz Pieter Haverhals bestuurslid en Ed Janssens secretaris, pennm.

 














De lokale HBV’s zijn 23 januari bijeen geweest om te brainstormen over een mogelijke organisatie verandering.

Steeds vaker komt het probleem om de hoek kijken dat er erg moeilijk aan bestuursleden is te komen voor de bezetting van de lokale HBV’s, derhalve slaat de vergrijzing toe.

Ter voorkoming van een grote leegloop hebben wij besloten te gaan kijken naar een andere organisatie structuur waarin wel de lokale verankering moet worden geborgd

Wij hebben ons laten inspireren door een organisatiedeskundige, zijn in groepjes uiteen gegaan en hebben verschillende scenario’s bekeken en besproken.
Omdat wij het zorgvuldig willen aanpakken laten we ons in de komende maanden ook nog voorlichten door huurdersorganisaties uit het land, die een verandering al hebben doorgevoerd.

We nemen er de tijd voor want haastige spoed is zelden goed.
We kunnen deze tijd ook nemen omdat we nu nog in de situatie verkeren dat er nog goed gewerkt kan worden en dat de mogelijke leegloop nog niet aan de orde is.

Maar vooruitzien is altijd goed menen wij gezamenlijk!

Als er na het lezen van dit berichtje, bij u belangstelling is ontstaan om meer te willen weten en om eventueel aansluiting te zoeken bij de diverse huurdersorganisaties, laat het ons weten door middel van het contactformulier in te vullen.

Er wordt dan spoedig met u contact opgenomen.

U bent van harte welkom!

Namens de overkoepelde huurdersorganisatie (SHC) en uw lokale HBV LoZ.

Ank Fransen van Bavel.=