Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand

Voor en door de belangen van huurders aangesloten bij Casade

Diensten

Wat zijn de belangrijkste kernmerken van een huurdersbelangenvereniging?

·        De lokale huurdersbelangenverenigingen zijn onafhankelijk van welke instelling of organisatie dan ook en behartigt uw belangen als huurder van Casade

·        Kan u advies geven over wonen en huren.

 

·        Informeert u over zaken die voor u als huurder belangrijk zijn.

·        Raadpleegt de huurders over belangrijke beslissingen.

·        Organiseert eens per jaar een algemene ledenvergadering.

·        Als huurder van Casade ben u ook automatisch lid van de huurderbelangenvereniging in uw gemeente als wel collectief lid van de Woonbond, tenzij men uitdrukkelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Dit kan via de vermelde informatie bij de contactgegevens. Bij opzegging van het huurcontract vervalt automatisch dit lidmaatschap.

Het gaat over uw huis.

·        De huurderbelangenverengingen praten met Casade over onderwerpen die huurders aangaan.

·        De manier waarop Casade woningen onderhoudt en beheert.

·        De manier waarop Casade huurwoningen toewijst

·        De inhoud van het huurcontract.

·        De huurprijzen.

·        Sloop en verkoop van woningen

·        Omvang en prijs van bijkomende servicekosten/diensten.

 

 

Enkele links 

 .