Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand

Voor en door de belangen van huurders aangesloten bij Casade


Gemeente Loon op Zand, Casade en huurdersbelangenvereniging tekenen prestatieafspraken

donderdag 12 december 2019

 


Roel van Gurp (directeur-bestuurder Casade), Ank Fransen (voorzitter Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand), Gerard Bruijniks (wethouder) en Jan Brekelmans (wethouder).

Op 11 december tekenden gemeente Loon op Zand, woningcorporatie Casade en de Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand de prestatieafspraken voor 2020. Die afspraken gaan over een periode tot en met 2024. De drie partijen hebben nu samen concrete ambities en maatregelen afgesproken die zorgen voor de toekomst van sociale huurwoningen en de wijken in de gemeente.

Dankzij de goede samenwerking tussen gemeente, Casade en huurders worden er mooie stappen gezet rondom het beheer en de ontwikkeling van sociale huurwoningen in Kaatsheuvel en Loon op Zand. De partijen kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar blikken ook samen vooruit naar wat wenselijk én mogelijk is in de toekomst. Dat geldt ook voor De Moer. Op het moment dat daar nieuwe woningbouwplannen zijn, wordt gelijk nagedacht over de mogelijkheden rondom sociale woningbouw in De Moer.

Fysieke en sociale ontwikkeling

Wethouder Gerard Bruijniks: “In onze gemeente is het goed wonen, zowel qua fysieke woningen als op sociaal vlak. Door samen op te trekken en concreet aan de slag te gaan, zorgen we ervoor dat het aanbod van huurwoningen past bij deze tijd en bij de behoeften van inwoners. Daar komt nog bij dat Casade in 2020 opnieuw bijdraagt aan het wijk- en buurtgerichte werken. Een sterke wijk is belangrijk voor een sociale samenleving. Het biedt een netwerk waarop inwoners kunnen terugvallen als dat gewenst is.’

Ook Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand is enthousiast. “Wij zijn er voor alle huurders in de gemeente. De betrokkenheid onder de huurders is groot. Zij zijn blij dat hun belangen goed vertegenwoordigd worden.”

Gezamenlijke thema’s basis voor afspraken

De afspraken zijn tot stand gekomen door de thema’s uit verschillende plannen en visies aan elkaar te koppelen. Er zijn bijvoorbeeld onderwerpen die in de wetgeving, het Regionale woonkader, de gemeentelijke Woonvisie en in het beleid van Casade terugkomen. In grote lijnen gaat het dan om betaalbaarheid, duurzaamheid, huisvesting van de bijzondere doelgroepen en wonen en zorg. Ook zijn afspraken gemaakt over de transformatie van de woningvoorraad en investeringsmogelijkheden.

Bekijk de prestatieafspraken 2020