Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand

Voor en door de belangen van huurders aangesloten bij Casade

Welkom op onze website

Beste huurders van Casade en overige particuliere huurders,

 Ik heet u namens het bestuur van de Huurdersbelangenverenging   Loon op Zand  ( HBV-L.oZ.) hartelijk welkom op onze    website.

De HBV L.o.Z bestaat al vanaf januari 1992, dus heeft zijn bestaansrecht bewezen.De HBV behartigt de belangen van de huurders in de breedste zin van het woord, wij zijn altijd aanspreekbaar voor zaken die alles met huren, wonen en woonomgeving te maken hebben.

Indien u als huurder op- of aanmerkingen of vragen heeft over een van de voornoemde zaken, kunnen wij u met raad en daad bijstaan, dit betekent niet dat wij direct zaken voor u gaan oplossen. Wat wij als HBV wel kunnen doen, is in samenspraak met u en Casade een oplossing zoeken voor uw probleem

De HBV is er in eerste instantie voor de huurders van Casade, echter in het verleden hebben wij ook vragen gekregen van andere huurders, ook daar komen wij voor in actie.

 Het bestuur van uw HBV bestaat op dit moment uit 3 personen, te weten Ank Fransen Vz, Ed Janssens secr-pennm en Piet Haverhals bestuurslid. uit iedere lokale HBV hebben twee personen  zitting  in de overkoepelende organisatie SHC (samenwerkende huurdersorganisatie Casade).

De SHC heeft, 6/8 keer per jaar op beleidsniveau overleg met de heer R. van Gurp (directeur bestuurder) van Casade, in dit overleg worden zaken besproken die om beleid vragen.

De afvaardiging van de lokale HBV,s nemen zaken mee naar de SHC die op haar beurt dit agendeert voor het overleg met de heer van Gurp.

 Graag nodig ik u uit om onze website met aandacht en plezier te lezen en als er vragen of opmerkingen zijn vernemen wij die graag van u.

 

Namens het HBV bestuur,

 

Ank Fransen van Bavel (voorzitter)